آدرس

یزد ، بلوار امام جعفر صادق ، جنب رستوران توت فرنگی ، ساختمان یاس

تلفن تماس :

۰۹۱۲۹۲۵۴۰۰۹ – ۰۳۵۳۶۲۹۴۵۴۲

ایمیل :

info@mowjemosbat.com

موج مثبت در رسانه های اجتماعی